Ik ben de opstanding en het leven

Ik ben de opstanding en het leven

komen
gezongen votum
groet
dnp 118:5,6,7

horen
gebed
Alles is nieuw
start kinderkringen (gr.3/4, 7/8)
Johannes 11:1-4, 17-27
Ik ben de opstanding en het leven (Johannes 11:25)
Ik ben
einde kinderkringen

vieren
gz 175a
viering / rondgang + Aan uw tafel & Opgestaan

geven
gebed
collecte (kerkbouw Suriname)

gaan
ps 72:7,10
zegen