Ik ben er geen, ik ken er geen

Ik ben er geen, ik ken er geen

komen
stilte
gezongen votum
groet
ps 63:1,2

horen
gebed
Onder, boven, voor en achter
start kinderkringen (gr.1 en gr.8)
Romeinen 1:18-32
Ik ben er geen, ik ken er geen
Maak ons hart onrustig God
afscheid kinderkring gr.8

geven
Nicenum
ps 72:10
gebed
collecte (stichting Gave)

gaan
gz 228 (Jezus leeft in eeuwigheid)
zegen

Vorige
Kijk omhoog!
Volgende
Belijdenisdienst