In het begin 1: God zag dat het goed was

In het begin 1: God zag dat het goed was

komen
stilte
gezongen votum
groet
ps 8a

buigen

samenvatting van de wet
gebed

horen
Dankuwel
start kinderkringen (gr. 3/4, 5/6)
Genesis 1:1-2:3
lb 162
In het begin 1: God zag dat het goed was
Hoe groot zijt gij (opw 407)
einde kinderkringen

geven
gebed
collecte (Evangelie & Moslims)

gaan
ps 33:5,8
zegen

__

na de dienst
Heel de schepping geeft u eer (opw 586)