In het begin 2: Het is niet goed dat de mens alleen is

In het begin 2: Het is niet goed dat de mens alleen is

komen
stilte
gezongen votum
groet
gz 232:1,4

horen

gebed
start kinderkringen (gr. 1/2, 7/8)
Genesis 2:4-25
ps 111:1
In het begin 2: Het is niet goed dat de mens alleen is
gz 177:1
einde kinderkringen

vieren
uitleg bij het avondmaal
Apostolicum 1-7
gz 176:5
rondgang + gz 256; ps 63:1,2,3; lb 216

geven
gebed
collecte (3xM, evangelisatie via de media)

gaan
lb 425
zegen