In het begin 3: Het ging goed fout en het komt goed

In het begin 3: Het ging goed fout en het komt goed

vooraf:
Goedheid van God

komen
stilte
votum
groet
gz 254

buigen
10 geboden
ps 119:55,56,57 (+ antifoon)

horen
gebed
kinderkringlied (wijs, tekst: zie onder)
start kinderkringen (gr. 1-3, 4-5)
Genesis 2:25 – 3:24
In het begin 3: Het ging goed fout en het komt goed
Maak ons hart onrustig
einde kinderkringen

geven
gebed
collecte (diaconie: Wit Rusland)

gaan

God zal met je meegaan
zegen