Ja, naar de kerk!

Ja, naar de kerk!

komen
stilte
gezongen votum
groet
ps 122 (wisselzang)

* ellende
gebed
[wat deed corona met je geloof?]
ps 77:3,6

* verlossing
gebed
Samen in de naam van Jezus (GK06 gz 167)
Psalmen 122
kindermoment
Ja, naar de kerk!

* dankbaarheid
10.000 redenen (opw 733, mmv band)
Apostolicum (gz 175b, wisselzang)
gebed
collecte

gaan
De kerk van alle tijden
zegen
Toekomst vol van hoop (Sela, mmv band)