Jaarwisselingsdienst

Jaarwisselingsdienst

komen
votum
groet
lb 90a:1,4,5,6

horen
gebed
Openbaring 22:1-5
dnp 46:2
Paradijs-perspectief
Gebed voor de werkdag

geven
gebed
collecte (ZOA: noodhulp in Colombia)

gaan
Apostolicum
gz 176:5 (opname 31-12-2018)
zegen