Je bent in beeld

Je bent in beeld

komen
stilte
votum
groet
dnp 134

buigen
10 geboden
dnp 78:1,2,9

horen
gebed
Lucas 19:1-10
Zacheüs
Je bent in beeld
Thank you

geven
uitleg jeugdkringen
gebed
collecte (Drenthe Mission: Brazilië)

gaan
lb 415:1,2
zegen
lb 415:3