Jesus, go home!

Jesus, go home!

votum en groet
psalm 92 : 1 – 3
Gods goede geboden (Micha 6 : 6 – 8)
gezang 173
gebed
Marcus 5 : 1 – 20
opwekking 805
verkondiging, Jesus, go home!
liedboek 791
dankzegging en voorbede
collecte
opwekking 769
zegen