Jezus feliciteert wie in geloof sterven

Jezus feliciteert wie in geloof sterven

komen
stilte
gezongen votum
groet

buigen
opw 686 (Heer wijs mij uw weg)

horen
gebed
kindermoment
Openbaring 14:6-13
Jezus feliciteert wie in geloof sterven (Openbaring 14:13)

gedenken
ps 90:1
wij herinneren de namen
opw 770 (Ik zal er zijn)

geven
gebed
collecte voor vrienden van Gomarus

gaan
God zal met je meegaan
zegen