Jezus’ schatkist

Jezus’ schatkist

komen
gezongen votum
groet
gz 106 (GK06 God in de hoog’ alleen zij eer)

buigen
10 geboden
ps 119:64,65,66

horen
gebed
start kinderkringen (gr.1-3)
Efeziërs 4:1-16
Jezus’ schatkist (HC zondag 21, v/a 54 en 55)
opw 378 (Ik wil jou van harte dienen)
einde kinderkringen

geven
gebed
collecte (Voedselbank)

gaan
lb 968:5
zegen