Jezus uitstralen – 6

Jezus uitstralen – 6

komen
stilte
gezongen votum
groet

buigen
lb 310 (=10 geboden)

horen
gebed
HEER, onze Heer (psalm 8)
start kinderkringen (gr.1-3, 4-5)
Exodus 15:22-27
Jezus uitstralen – 6 (zieken bezoeken – Matteüs 25:36b)
ps 121:1,4
einde kinderkringen

bevestigen
uitleg bij het bijz. ambt
vragen / antwoorden
Gebed om zegen (opw 710)

geven
gebed
collecte (Jongerenreis Hongarije)

gaan
10.000 redenen (opw 733)
zegen

Vorige
Pasen
Volgende
Dienst 23 april