Jezus uitstralen – doden begraven

Jezus uitstralen – doden begraven

komen
stilte
Mijn hulp is van u Heer (opw 640)
groet

horen
gebed
God is een kunstenaar (kidsopw 301)
start kinderkringen (gr.1-3, 4-5)
1 Korintiërs 15:35-43
ps 16:1,4,5
Jezus uitstralen – 7 (doden begraven – Tobit 1:17b, 2:7-8)
De mensen die we missen (Sela)
einde kinderkringen

geven
10 geboden
dnp 111:1,3,4
gebed
collecte (stichting Red een Kind)

gaan
Jezus overwinnaar (opw 832)
zegen