Jezus uitstralen – met een warm hart

Jezus uitstralen – met een warm hart

komen
stilte
gezongen votum
groet
Prijs God die ons het leven geeft (opw 556)
ps 134

buigen
gebed

horen
Kom laat ons zingen vandaag
start kinderkringen (gr. 3/4, 5/6)
Romeinen 11:33 – 12:8
ps 103:3,7
Jezus uitstralen met een warm hart (Romeinen 12:1)
einde kinderkringen
10 geboden

geven
Vol ontzag (opw 803)
gz 162:1,4 (Barmhartig Vader op uw troon)
gebed
gz 162:9
collecte (diaconie: Red een Kind)

gaan
Groot is Hij (opw 574)
zegen