Jezus uitstralen

Jezus uitstralen

komen
stilte
gezongen votum
groet
gz 233

horen

gebed
start kinderkringen (gr. 1/2, 7/8)
Romeinen 12:9-21
Jezus uitstralen (Romeinen 12:2)
De rivier (opw 642)
einde kinderkringen

vieren
uitleg bij het avondmaal
Aan uw tafel
Nicenum
rondgang + lb 912

geven
gebed
collecte (diaconie)

gaan
dnp 68:9
zegen

Vorige
Dankuur