Jezus zien (3)

Jezus zien (3)

komen
stilte
gezongen votum
groet
Wat hou ik van uw huis (PvN 84, mmv band)

buigen
10 geboden
ps 36:2

horen
gebed
kinderkringlied (mmv band)
start kinderkring (gr. 1-4)
Hebreeën 2:14 – 3:6
Jezus zien 3 (Hebreeën 3:1)
Jezus leeft in eeuwigheid (gz 228)

geven
gebed
collecte (zusterkerken in Venezuela)

gaan
Zegen mij (opw 710, mmv band)
zegen