Jezus zien (jaarthema): Bartimeüs

Jezus zien (jaarthema): Bartimeüs

komen
stilte
gezongen votum
groet
lb 280:1,3,4

buigen
schuldbelijdenis en genadeverkondiging icm Uit de diepten (PvN 130)

horen
gebed
Jesaja 35
Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus (Kidsopw.118)
start kinderkring
Marcus 10:46-52
Jezus zien (jaarthema): Bartimeüs
ps 146:1,3,4,6

geven
gebed
collecte (diaconie: Wit Rusland)

gaan
zegenlied
zegen