Jezus zien

Jezus zien

komen
Votum & groet (Sela)

horen

gebed
kinderkringlied (wijs, tekst: zie onder)
start kinderkringen (gr. 1-4)
Handelingen 6:8-15, 7:54-60
dnp 110:1,2
Jezus zien (Handelingen 7:55,56 – deel 8: afronding jaarthema)
In de hemel is de Heer

geven
gebed
collecte (diaconie: stichting MAF)
gz 175a (Apostolicum)

gaan
zegen

Vorige
Dienst
Volgende
Je bent in beeld