Ken je God als Vader en als Leraar?

Ken je God als Vader en als Leraar?

komen
gezongen votum
groet
dnp 145:2,3

buigen
schuldbelijdenis
ps 119:61,62,63 (+ antifoon)
genadeverkondiging

horen
gebed
start kinderkringen (1-3, 4-5)
Jesaja 30:18-26
Ken je God als Vader en als Leraar? (Jesaja 30:18-21)
lb 886
einde kinderkringen

geven
gebed
collecte (Wit-Rusland)

gaan
gz 261
zegen