Kerstfeest

Kerstfeest

samen zingen
Kerstnacht boven Bethlehem

kom allen samen
welkom
votum
groet
Komt allen tezamen

voor goed nieuws
gebed
Lucas 2:7-14
Knoop het even in je oren
Efeziërs 2:11-18
Vrede op aarde (Lucas 2:14, Efeziërs 2:14)
lb 482

deel met anderen
gebed
O kom, o kom, Immanuël
collecte (Voedselbank)
kerstcadeautjes + Laat het kerst zijn

en ga in vrede
Ere zij God
zegen

Vorige
Goed nieuws!
Volgende
Jaarwisseling