Kerstfeest

Kerstfeest

samen zingen
Licht in de nacht
Kerstnacht boven Bethlehem

__

samenkomen

welkom
votum
groet
Komt allen tezamen

de kerstboodschap
gebed
kerst met kinderen 1:
* Wij zijn op weg
* kerstverhaal: de wijzen
* Geef licht
Lucas 2:1-20
Zingen met de herders (Lucas 2:20)
Prijs de Heer die herders prijzen

weggeven
gebed
collecte (Newbornlife)
Stille nacht
Een kind is ons geboren (Sela)
kerst met kinderen 2:
* cadeautjes
* kerstgroet van kinderen

gaan in vrede
Ere zij God
zegen