Kijk omhoog!

Kijk omhoog!

welkom
votum
groet
lied psalm 25 : 1 en 7
Gods wil
gebed
lied LB 624
Bijbellezing Johannes 3, 14-18
tekst Numeri 21, 4-9
verkondiging
lied psalm 91 : 1 en 3 DNP
viering avondmaal
lied OW 428
gebed
collecte
lied OW 311
zegen