goed klagen, goed dragen (1)

goed klagen, goed dragen (1)

komen
* votum
* groet
* Groot is uw trouw (lb 885)

herinneren
* gebed
* anno Domini 2020
* ps 90:1,8

horen
* gebed
* Klaagliederen 3:1-3, 16-21
* goed klagen, goed dragen (1)
* God houdt zijn kerk in leven (gz 119:3,5 GK06)

geven
* gebed
* Apostolicum

gaan
* zegen
__
* collectedia