goed klagen, goed dragen (2)

goed klagen, goed dragen (2)

komen
* Gebed om hulp (The Psalm Project 86)
* votum
* groet
* ps 5:2,9

horen
* gebed
* Klaagliederen 3:22-39
* goed klagen, goed dragen (2): inzicht en uitzicht
* Als het leven soms pijn doet

geven
* Geloofsbelijdenis van Nicea
* gebed

gaan
* ps 117
* zegen
* collectedia / Toekomst vol van hoop