Laat de rivieren in de handen klappen

Laat de rivieren in de handen klappen

Welkom
Gezongen votum en vredegroet
LB 217: 1 en 4
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
KB 218: 1 en 4
1 e Lezing: Psalm 98
GKN Ps. 98: 4
2e Lezing: Kolossenzen 1, 12 – 20
KB 247: 1 en 2
Preektekst Ps. 98 vers 8
LB 978: 1 en 4
Avondmaalsformulier 5
KB 182:1
Uitdelen brood en wijn
Gemeentegebed
Collecte
KB 213: 1 en 3
zegen