Leidinggeven in nieuwe tijden – zondag 6 september 2020

Leidinggeven in nieuwe tijden – zondag 6 september 2020

eredienst

vooraf: Liedboek 23b:1

komen
* votum
* groet
* welkom
* Familie (opw 767)

buigen
* gebed

horen
* Exodus 3:11-4:17
* Leidinggeven in nieuwe tijden
* Heer, u bent mijn leven (gz 177:1,3)

bevestigen
* uitleg bij het bijz. ambt
* vragen / antwoorden
* dnp 134

geven
* gebed
* collecte (TU Kampen)

gaan
*
Gebed voor de werkdag (Sela)
* zegen

___

samenzang na de dienst (buiten):
* Samen in de naam van Jezus

Klik hier voor de beamteksten.