Marcus 6: 20

Marcus 6: 20

Votum en zegengroet
Psalm71 : 1, 6 en 7 (Nieuwe Psalmberijming)
Schuldbelijdenis
Lied 317 : 1 – 3 (Grote God, Gij hebt het zwijgen, gebed voor de opening van het woord)
Lezen Marcus 6 : 6b – 30
Lezen 1 Johannes 2 : 3 – 5
Psalm 17 : 1, 2 en 3 (Nieuwe Psalmberijming)
Tekst Marcus 6 : 20
Preek
Dankzegging en voorbeden
Wet: Lied 310 (Eén is de Heer, de God der goden)
Collecte
Psalm 34 : 5 en 6 (Nieuwe Psalmberijming)
Zegen