minidienst 17: Als een palm

minidienst 17: Als een palm

Zingen: : “No longer slaves”
Votum/zegen/groet/aansteken kaars
Gebed
Zingen: “Het woord van God”
Tekst Ps 92: 13-16
Overweging
Zingen: “Bij u is de bron”
Dankgebed en voorbede (gebedspunten vanuit de gemeente…..)
Collecte
Dankzegen
Zingen: “God zal voor ons zorgen”