minidienst 8: Sabbat in de woestijn

minidienst 8: Sabbat in de woestijn

film en montage: Lisa Olthof
___

Welkom
Psalm 42 : 1, 3, 5
Kinderlied: "Ik ben" (van Marcel Zimmer)
Gebed
Lezing: Exodus 16
DNP 99 : 1, 2, 5
Tekst: Exodus 16 : 9 - 12
Overdenking
Opwekking 816 (Kom kijken wat de Heer gaat doen)
Voorbeden
Collecte
Heer wijs mij uw weg (Opw. 687)
Zegen