minidienst 9: God is bij ons

minidienst 9: God is bij ons

film & montage: Lisa Olthof
___

Zingen: Psalm 84 (Psalmen voor Nu): Wat hou ik van uw huis

Welkom

Lezingen: Johannes 1:1-14, Openbaring 21:1-4

Overdenking

Zingen: Opwekking 518 (Heer u doorgrondt en kent mij)

Voorbeden

Collecte

Zingen: Ik zal er zijn (Sela)

Zegen
___

Klik hier voor de beamteksten.