Missiedienst met avondmaal

Missiedienst met avondmaal

komen
gezongen votum
groet
dnp 117

horen
gebed
start kinderkring (gr.3-4, 7-8)
Psalmen 117
overdenking
Looft de Here, alle gij volken (opw 54)
einde kinderkring

vieren
uitleg avondmaal
gebed
Aan uw tafel (Sela)
rondgang + Prijs de Heer, mijn ziel & Laudate omnes gentes (Taizé)

geven
presentatie Wereldwerkers
gebed
collecte (Wereldwerkers)

gaan
dnp 134:2
zegen