Mission-dienst

Mission-dienst

komen
welkom
stilte
gezongen votum
groet
ps 122

buigen

10 geboden
gz 119:1,2,5 (GK06, De kerk van alle tijden)

horen
gebed
introductie ds Bessa
gz 167 (GK06, Samen in de naam van Jezus)
start kinderkringen (gr.1 + gr 2/3)
Lucas 16:19-31
verkondiging (Leo Bessa)
ps 117
einde kinderkringen

geven
info Verre Naasten 2021
gebed
collecte (Drenthe Mission: Brazilië)

gaan
lb 247:1,3 / Abide with me
zegen