Moet ik haten? – zondag 23 augustus 2020

Moet ik haten? – zondag 23 augustus 2020

opname van de hele dienst, inclusief het buiten zingen na afloop
(c) drone-opnames Nick Pesman
___

komen
* stilte
* votum
* groet
* Jezus vol liefde (gz 233)

buigen
* Matteüs 22:37-40
* Heer die mij ziet zoals ik ben (ps 139 – The Psalm Project)

horen
* gebed
* kindermoment
* Psalmen 139:19-24
* Moet ik haten?
* Maak ons hart onrustig (opw 805)

geven
* gebed
* collecte (diaconie: gevangenenzorg Nederland)

gaan
* Vervuld van uw zegen (lb 425)
* zegen

___

samenzang: Ere zij aan God de Vader