minidienst 13: Niet alleen

minidienst 13: Niet alleen

film en montage: Sara Huizinga, Lisa Olthof
___

welkom
Vul dit huis met uw glorie – opwekking 815
Johannes 14:15-20 (BGT)
Niet alleen – overdenking bij Johannes 14:18
nagesprek
Je draagt het niet alleen
voorbeden
collectemoment
Geest van hierboven – lb 675
zegen