nieuwjaarsdienst

nieuwjaarsdienst

komen
gezongen votum
groet
lb 511:7 (wijs: ps 110)

buigen
10 geboden
ps 119:58,59,60

horen
gebed
Je hoeft niet bang te zijn (tekst: zie onder)
Jozua 1:1-9, Lucas 2:21
Op de drempel – met Jozua (Jozua 1:9)
ps 84:5,6

geven

gebed
collecte

gaan
gz 250
zegen

__

Je hoeft niet bang te zijn

1 Je hoeft niet bang te zijn
al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze HEER.

2 Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De HEER zal als een muur,
rondom je leven zijn.

3 Je hoeft niet bang te zijn
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Volgende
3 koningen