Op weg naar Pasen

Op weg naar Pasen

Votum en groet
gezang 91 (GK 2006)
wet van liefde
gezang 89 (GK 2006)
gebed
start kinderkring
Johannes 11 : 20-27 en 39-53
verkondiging, Op weg naar Pasen
Opwekking 428
terugblik kinderkring
dankgebed en voorbede
collecte
opwekking 687
zegen

Vorige
Psalm 122
Volgende
Palmzondag