Open je ogen

Open je ogen

Welkom
Stiltemoment
Afhankelijkheidsgroet & Vredegroet
Psalm 84
Het evangelie van Gods wet
Psalm 34: 3, 5 en 6
Gebed
Luisteren: Lied 9a “slaapliedje’
Genesis 28: 10-22
Luisteren: Lied 9b ‘startliedje’
Preek bij Genesis 28: 12
Lied 416
Voorbede- en dankgebed
Inzameling van de Gaven
Geloofsbelijdenis van Nicea
Lied 177
Zegen

De dienst is te bekijken met deze link