ouderen – minidienst 02

ouderen – minidienst 02

welkom

Heer, ai, maak mij uwe wegen (psalm 25:2 oude berijming)

gebed

Exodus 15:22-27

overdenking: Parkeren in de zon

Tel uw zegeningen (Urker Mannenkoor)

Onze Vader

Ik roem in God, ik prijs ’t onfeilbaar Woord (psalm 56:5,6 oude berijming)

zegen