Oudjaarsdienst

Oudjaarsdienst

komen
gezongen votum
groet
ps 93

horen
gebed
Deuteronomium 31:1-6, 34:10-12
Lied van Mozes
Op de drempel – met Mozes (Deuteronomium 31:6)
dnp 46:1,2

geven
gebed
collecte (Theologische Universiteit Kampen/Utrecht)

gaan
Ik geloof in God (wijs: lb 481)
zegen

Vorige
Kerstfeest
Volgende
nieuwjaarsdienst