Paasdienst – Opgewekt met Jezus

Paasdienst – Opgewekt met Jezus

vooraf
* Juich, want Jezus is Heer (opw 174 / Sela)
* aansteken nieuwe paaskaars
* gz 94:1,6 (GK06, In het vroege morgenlicht)

komen
* welkom
* votum
* groet

horen
* gebed
* kindermoment
* Wij zullen opstaan (Elly & Rikkert)
* Kolossenzen 3:1-4
* opgewekt met Jezus
* gz 95 (GK06: Daar juicht een toon; opname paasdienst 2019)

vieren
* uitleg bij de doop
* Meer dan een wonder
* doop Timon en Jason Arkema
* ps 105:5

geven
* gebed
* collectedia (diaconie)

gaan
* gz 99 (GK06: U zij de glorie)
* zegen
* An easter Halleluja