Paasfeest

Paasfeest

vooraf
In alle vroegte (GK06, gz 97; refrein: samenzang)
aansteken nieuwe paaskaars

___

komen
welkom
gezongen votum
groet
Daar juicht een toon (GK06, gz 95)

horen
gebed
Ik leef (Sela)
start kinderkringen
Marcus 15:40-16:8
Uw genade is mij genoeg (opw 614)
bang en blij met Pasen (verkondiging vanuit Marcus 16:8)

geven
Apostolicum
Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft (opw 44)
gebed
collecte (diaconie: Aix-en-Provence)

gaan
U zij de glorie (GK06, gz 99)
zegen