Pasen, doopdienst

Pasen, doopdienst

vooraf
Zie hoe Jezus lijdt voor mij (opw 706)
welkom
aansteken nieuwe paaskaars

komen
gezongen votum
groet
Daar juicht een toon (GK06, gz 95)

buigen
10 geboden
De rivier (opw 642)

horen
gebed
God heeft jou gemaakt van top tot teen
Johannes 20:1-10
start kinderkringen (gr. 1/2, 5/6)
Handelingen 26:1-8, 19-23
paasboodschap (Handelingen 26:23)
In het kruis zal ‘k eeuwig roemen (GK06, gz 91)
einde kinderkringen

vieren

uitleg bij de doop
doop Amber Verbree
Wonderlijk (Sela)

geven
gebed
collecte (Dit Koningskind)

gaan
U zij de glorie (GK06, gz 99)
zegen