Pasen

Pasen

vooraf
Zie hoe Jezus lijdt voor mij (opw 706)
+ aansteken nieuwe paaskaars

komen
welkom
gezongen votum
groet
Geprezen zij de Heer (opw 44)

horen
gebed
Opgestaan (Sela)
start kinderkringen (gr. 4-5, 6-8)
Matteüs 28:1-10
Jezus alleen (opw 575)
De missie van de opgestane Jezus (Matteüs 28:18-20)
Dordtse Leerregels II/5-7
Jezus Overwinnaar (opw 832)
einde kinderkringen

vieren
uitleg bij de doop
doop Noor te Velde
Kom tot de Vader (opw 599)

geven
gebed
collecte (diaconie: Dit Koningskind)

gaan
U zij de glorie (GK06 gz 99)
zegen