minidienst 6: Pasen

minidienst 6: Pasen

film & montage: Lisa Olthof
___

opw 706 (2e helft)

welkom

U zij de glorie

gebed

Lucas 24:1-12

overdenking: de paasgroet (Lucas 24:34a)

De Heer is waarlijk opgestaan (gz 206)

voorbeden

collecte: zending / evangelisatie (via rek.nr. of Givt-app)

Daar juicht een toon (GK-2006-gezang 95)

zegen

Wij vieren feest (kidsopw 232)

___

Klik hier voor de beamteksten.