minidienst 15: Pinksteren, nu wordt het pas goed Pasen!

minidienst 15: Pinksteren, nu wordt het pas goed Pasen!

film en montage: Lisa Olthof
___
Welkom
Votum en bemoediging
Zingen: Opw. 334  (Heer, uw licht en uw liefde schijnen)
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 2 : 1 – 4 en 22 – 40
Zingen: Opw. 727 (= Psalmen voor Nu 16)
Tekst: Handelingen 2 : 36
Verkondiging
Zingen: Lb. 675 : 1, 2 (Geest van hierboven, = LvK 477)
Geloofsbelijdenis
Zingen: GK06 103 (O Schepper Geest woon in uw kerk), vs 1, 2, 3 en 9
Gebed en voorbeden
Collecte
Zingen: GK06 167 : 1 – 3 (Samen in de naam van Jezus)
Zegen
__
Klik hier voor de beamteksten.