Pesachmaal & avondmaal

Pesachmaal & avondmaal

Welkom – votum – groet
Psalm 117
10 woorden
Gezang 243
Gebed
Mattheüs 26: 17 – 30
1 Korintiërs 11: 23 – 26
Verkondiging
Psalm 116: 1, 2, 3, 4, 6 en 8
Viering Heilig Avondmaal
Gezang 182: 4 en 6
Gebed
Collecte
Gezang 233
Zegen