Pinksterdienst

Pinksterdienst

komen
gezongen votum
groet
O, Schepper Geest (GK06, gz 103:1-5)

horen
gebed
Lucas 4:14-30
Vandaag gebeurt de Bijbel (verkondiging vanuit Lucas 4:21)
Ja de Trooster is gekomen 1,2,3 (nieuwe tekst, zie onder)

geven
Apostolicum
Hoor, onze Vader, hoor ons aan (gz 181:1,3,8)
collecte

gaan
Ja de Trooster is gekomen 4,5 (nieuwe tekst, zie onder)
zegen