Pinksterdienst

Pinksterdienst

komen
gezongen votum
groet
lb 675

horen
gebed
1 Tessalonicenzen 1
Wat geloof je van de Heilige Geest? (HC zondag 20)
ps 104:1,8

geven
Nicenum
gz 181:1,3,8
collecte

gaan
lb 704
zegen