Pinksterdienst

Pinksterdienst

komen
* De wind steekt op (Sela)
* votum
* groet
* Hoor ons loflied (opw 553)

horen
* gebed
* Handelingen 2:1-4, 37-42
* verkondiging (Handelingen 2:37-40)
* Geest van hierboven (lb 675)
* 10 geboden
* ps 25:2,6

vieren
* uitleg bij de doop
* openbare geloofsbelijdenis
* doopbedieningen
* dnp 105:2,3
* kindermoment

geven
* gebed
* collecte (zending/evangelisatie)

gaan
* Heer, u bent mijn leven (gz 177:1,4)
* zegen
* Ere zij aan God, de Vader (lb 705)

De dienst kunt u bekijken met deze link