Pinksterfeest met Avondmaal

Pinksterfeest met Avondmaal

vooraf:
Vul dit huis met uw glorie

komen
gezongen votum
groet
Prijs de Geest: 1,2,3

horen
gebed
Zacharia 4:1-10
Door de kracht
Overdenking: De zeven geesten van God (Openbaring 4:5b en 5:6b)
lb 670:1,4,7

vieren
uitleg bij het avondmaal
Aan uw tafel
rondgang (zingen: gz 176)

geven
gebed
collecte (Open Doors)

gaan
Prijs de Geest: 4,5
zegen
ps 100